• Ondersteuning nieuwe culturele activiteiten
  Heb je plannen om een uitvoering, optreden, workshop o.i.d. in De Glasbak te organiseren, maar loop je vast met de organisatie hiervan? Neem contact met ons op, wellicht dat wij je een duwtje in de goede richting kunnen geven.
 • Deze gebruikersvoorwaarden maken deel uit van de afgesloten gebruikersoveréénkomst
 • Gebruiker verplicht zich de ruimte(n) achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen
 • Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte(n) en het daarin aanwezige. Schade zal verhaald worden op de huurder.
 • Gebruiker zal vooraf de ruimte(n) controleren op eventuele gebreken of schade.
 • De organisatie die de ruimte beschikbaar stelt is niet aansprakelijk voor vernielingen of vermissingen van persoonlijke eigendommen of eigendommen van de stichting/vereniging.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan de ruimte(n) aan derden in gebruik te geven of onder te verhuren.
 • De gebruiker mag kosteloos gebruik maken de aanwezige geluidsapparatuur en theaterverlichting. Hierbij is het inhuren van een technicus via De Glasbak verplicht.
 • De gebruikte ruimte is inclusief het gebruik van de foyer. De Glasbak zorgt zelf voor de bezetting van de bar.
 • Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van decorstukken is alleen toegestaan in overleg met de gebruiker.
 • Het gebruik van open vuur, brandende kaarsen, spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes) is ten strengste verboden.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • De gebruiker zal de huisregels zoals ze zijn opgesteld door het gebruikersoverleg en het beheerdersteam naleven. De huisregels zijn zichtbaar opgehangen in de foyer.
 • De ruimte mag alleen gebruikt worden conform de gebruikersvergunning zoals die op het pand rust waarvan de belangrijkste onderdelen zijn:
 • maximaal 120 bezoekers in de grote zaal en in het gebouw maximaal 350 bezoekers indien er gebruik wordt gemaakt van alle ruimtes
 • de ruimte mag niet gebruikt worden voor feesten/partijen
 • het is niet toegestaan om eigen etenswaren en consumpties te nuttigen c.q te verkopen
 • maximum eindtijd is 24.00 uur. De bar sluit om 23.30 uur.
 • om 1.00 uur moet iedereen het pand hebben verlaten
 • Annuleringen dienen per mail, fax of schriftelijk te worden gemeld bij de beheerder, waarbij in het laatste geval de poststempel geld als annuleringsdatum.
 • Bij annuleringen gelden de volgende annuleringskosten:
 • Een maand van tevoren: 25% van de vergoeding van de ruimte
 • Twee/drie weken van tevoren: 50 % van de vergoeding van de ruimte
 • Een week of minder van tevoren: 100% van de vergoeding van de ruimte